Herken je dit? Je verandert iets aan gedrag, een situatie of een belemmerend aspect in jezelf en dat lukt. Tegelijkertijd is het al snel vertrouwd en gewoon. De nieuwe situatie is al gerealiseerd!
 

Maar...'pluk' jij ook wel eens heel bewust de vruchten van jouw persoonlijke inspanningen? En weet je wat je daarvoor in gezet hebt? 

Bij de meeste mensen die ik de afgelopen 20 jaar mocht begeleiden tijdens coaching en opleiding, bleek dit niet het geval. Elke belemmerende factor die in het dagelijkse leven ontstaat wordt als een totaal nieuw project gezien. Vergeten is hoe men het de vorige keer aangepakt heeft. Met welke kwaliteit of eigenschap en wat het resultaat was. Juist als je hier bewust van bent geeft dit een enorme innerlijke kracht en zelfvertrouwen. Want wat je eerder met succes kon veranderen, gaat je ook nu weer lukken. 

Stefan loopt op z'n werk tegen zijn persoonlijke grens aan. De werkzaamheden zijn hem teveel geworden. Het is zo hoog opgelopen dat hij dreigt om te vallen als er niets veranderd.
Bij doorvragen komt hij tot de conclusie dat dit eerder gebeurde bij een andere werkgever. Toen ging het echt fout en raakte hij in een burnout. Nu trekt hij dus eerder aan de bel en stapt op aanraden van zijn manager in een wandelcoachtraject.
Hij heeft dus blijkbaar iets veranderd in zichzelf waardoor hij nu het niet zover laat komen als de vorige keer. Het kost enige moeite om duidelijk te krijgen wat er dan veranderd is en wat maakt dat hij de grens eerder aangeeft. 
'Ik heb de keuze gemaakt, toen ik weer aan het werk ging, om het nooit meer zo ver te laten komen' zegt Stefan. Op mijn vraag wat heb je daar dan voor ingezet, antwoord hij 'ik heb mezelf toegesproken dat ik het anders wil. En telkens als het te veel werd, dan zei ik eerder nee tegen mij collega's!' 
Hierdoor wordt duidelijk voor Stefan dat hij door dat te doen, voorkomt dat hij te ver gaat. Met dit besef kan hij meer rust ervaren over het feit, dat hij bijna weer over zijn grens ging.  

 

Jezelf waarderen voor elke kleine stap die je zet om het fijner, beter, gemakkelijker of lichter te maken, maakt dat je groeit in levenskracht. Je voelt je sterker, want dat wat je eerder hebt ingezet en goed werkte, kun je op het gewenst moment weer inzetten. 

Blijf dus vooral de vruchten plukken van jouw inspanningen en soms moedige stappen, want zo wordt het steeds gemakkelijker voor je.

Kun je wel wat hulp gebruiken om dit te leren? Kijk dan hier voor gratis 'hulpmiddelen'!